Monthly To Do: September 2014

2014-09-02 @ 14:48:40
Offline 1-2 timmar minst om dagen. Lägg undan telefonen, gå bort ifrån datorn och gör något annat. Spotify är lugnt om du behöver musik men inget surfande eller social media! Gör ett av alla pyssel projekt som är liggandes istället.
 
Använd paraply. Jag älskar att gå i regnet oavsett årstid utan paraply. Men saken är den att jag blir därför sjuk ofta under höst/vinter. Så bara greppa paraply och börja använda det, det ligger i väskan av en anledning.
 
Laga mat. Har varit väldigt duktig senaste 2-3 veckorna att laga mat hemma. Detta för mig som inte kan något om matlagning/är väldigt osäker i köket är väldigt stort. Så det ska fortsättas med i September månad så jag blir mer säker.
 
Förbered Loki Cosplay. Jag ska cosplaya en Loki (aka Tom Hiddleston) inspirerad outfit på SciFi mässan i november. Så innan halva månaden har gått ska jag ha beställt allt jag behöver ifrån t.ex Ebay. Så jag har god tid på mig att tänka om/beställa igen om det så behövs.
 
 
Translation:
 
Offline 1-2 hours at least every day. Put away the phone, step away from the computer and do something else. Spotify is a go if music is needed but to surfing the www or social media! Do one of many DIY project you have waiting for you instead.
 
Use an umbrella. I love to walk in the rain no matter what season it is, without an umbrella. But the thing is I am there for ill a lot during Autumn/Winter. So gonna grab that umbrella and use it, it's in my bag for a reason.
 
Make your own dinner. I have been very good cooking my own food the past 2-3 weeks at home. For me who knows nothing about this area/is very insecure in the kitchen is a big thing. So I'm going to continue doing so during September so I'll become more secure.
 
Prepare Loki Cosplay. I am going to cosplay a Loki (aka Tom Hiddleston) inspired outfit on a convention in November. So before half of this month is over I should and will order all things I need from Ebay. So I have time to fix/re order/re think if needed before it's time.

RSS 2.0